Författare Sipilä Tero, Kokkonen Tuomo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 18 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Saimaannorppaa uhkaa kalanpyydyskuolleisuus sekä pesinnän ja lisääntymisen häiriintyminen. Muilla tekijöillä, kuten ympäristömyrkyillä, ei ole havaittu olevan vaikutusta kannan kehitykseen. 

Saimaannorppakannan ikärakenne on heikko, liiallisen nuorten hylkeiden kuolleisuuden vuoksi. Syntyvyyden pelätään laskevan 2010-luvun alussa, koska 2006 ja 2007 syntyneet ikäluokat jäivät poikkeuksellisen pieniksi.

Vuoden 2008 aikana saimaannorppakanta pysyi edelleen n. 260 hylkeen kokoisena. Vuosien 2006 ja 2007 tapaista kannan nopeaa alentumista ei havaittu. Vuosien 2006 ja -07 kaltaista pesinnän vakavaa epäonnistumista ei havaittu – kuitenkin keväällä 2008 syntyneistä kuuteista n.10 % oli pesäkuolleita.

On mahdollista, että verrattuna Itämereen ja Laatokkaan Saimaalla vesistön pienuus ”suojaa” norpan lisääntymisalueita. Suhteellisen pienen vesitilavuuden ja pinta-alan vuoksi Saimaa jäätyy pienemmillä pakkasilla kuin laajat vesialueet. Suhteellisesti suppeiden selkävesien vuoksi Saimaa jäätyy rannasta rantaan, jolloin talvimyrskyt eivät yleensä pääse rikkomaan pesintään tarvittavaa jääpeitettä. Lievälläkin pakkasella talvimyrskyt kasvattavat saimaannorpan tarvitsemia rantojen pesimäkinoksia vähäisestäkin lumimäärästä.

Ilmaston lämpeneminen on kuitenkin noussut pysyväksi uudeksi uhkatekijäksi, joka lisää merkittävästi pesäpoikaskuolleisuutta. Silti saimaannorppien merkittävin ylimääräinen kuolinsyy on hukkuminen kalanpyydyksien vahinkosaaliina, lähinnä kalaverkkoihin. Kalanpyydyskuolleisuus keskittyy nuoriin juuri vieroitettuihin 2-4 kuukauden ikäisiin kuuteihin.

Populaatio analyysit viittaavat nykyisellä kannanhoidon tasolla saimaannorppakannan ajautuvan sukupuuttoon. Tämän vuoksi Maailman Luonnonsuojeluliitto IUCN alensi saimaannorpan luokituksen luokkaan kriittisesti uhanalainen (CR), koska sukupuutto ilman merkittävästi nykyistä tehokkaampaa suojelua on erittäin todennäköinen.

Ainoa tiedossa oleva keino säilyttää saimaannorppa on edelleen vähentää kalanpyydyskuolleisuutta.