Författare Sipilä Tero, Kokkonen Tuomo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 19 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Saimaannorppien laskennassa löydettiin keväällä 2009 poikkeavan vähän kuutteja, vain 44 kpl. Laskenta onnistui hyvin ja osa pesimäalueista ehdittiin keväällä tarkistamaan jopa neljään kertaan. Syntyvyyden alhaisuuteen ei löydetty yksiselitteistä syyttä, todennäköisesti kyse on sattumasta.

Havaittu kuolleisuus vuoden 2009 aikana 24 norppaa oli ns. ”normaali”. Yhdessä poikkeavan alhaisen syntyvyyden tämä viittaa kuolleisuuden olleen syntyvyyttä suurempi vuonna 2009 ja kannan pienentyneen vuoden aikana.

Saimaannorppakannan viime vuosien heikkoa kehitystä kuvaa mm. imetyksen jälkeen elossa olevien kuuttia määrä. Vielä 2000-luvun alkupuolella Saimaalla oli vieroituksen jälkeen elossa keskimäärin 50 kuuttia, vastaava luku vuosilta 2006-2009 on vain 40.

Saimaannorppakannan tila on heikko, kansainvälinen luonnon suojeluliitto luokitteli saimaannorpan kriittisesti uhanalaiseksi (CR), joka tarkoittaa, että populaatioon kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä luonnosta.

Saimaannorpan suojelussa edistyttiin voimakkaasti vuoden aikana. Erityisesti kuuttien verkkokuolleisuuden vähentämiseen paneuduttiin. Tehokkain keino vähentää kuuttien kalanpyydyskuolleisuutta on vähentää verkkokalastusta ajalla 15.4.-30.6. Laajalla yhteistyöllä mm. kalastusalueiden, Pro Agrian ja maakuntaliittojen kanssa laajennettiin keväisiä verkkokalastuksen rajoitusalueita. Vuoden aikana niiden pinta-alan kasvoi lähes kolminkertaiseksi, yhteensä alueita on nyt jo n. 1 500 km2. Alueen yhtenäistämistä ja laajentamista jatketaan edelleen vuonna 2010. Kalanpyydyskuolleisuuden vähentäminen on nopein tapa parantaa norppakannan tilaa.

Itä-Suomen yliopiston tekemän radiolähetin seurannan ja Metsähallituksen pesäpaikkatietojen avulla ensimmäistä kertaa saatiin arvioitua kuuttien liikkumisalue Saimaalla. Kuutteja on 2000-luvulla esiintynyt n. 1 900 km2 alueella.

Keväällä 2009 ensimmäistä kertaa varmistui kaksosten syntyminen saimaannorpalle. Tapaus on harvinainen, koska norppa emän on hyvin vaikea imettää yhtä aikaa kahta kuuttia normaaliin vieroituspainoon. Aiemmin vastaavasta on saatu viitteitä, mutta nyt kaksoset varmistuivat seurannan ja mm. kahden löytyneen istukan avulla.