Författare Hokajärvi Taisto
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sidantal 27 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 02
ISSN-L 1239-1670
ISBN 951-53-0785-6
Upplagan har utgått