Författare Taivainen Jouni
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 151 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallitus teki Kansallisen metsäohjelman 2015 toteuttamiseen liittyvän kulttuuriperintöinventoinnin Salon kaupungissa Teijon retkeilyalueella ja siihen liittyvissä talousmetsissä touko-kesäkuussa 2010. Inventoinnissa huomioitiin arkeologiset kohteet kivikaudelta n. 1960 – luvun alkuun sekä rakennukset ja arvokkaat maisemat.

Inventoidun alueen pinta-ala on 3335 hehtaaria. Inventoinnin jälkeen tutkimusalueelta tunnetaan 42 kulttuuriperintökohdetta, joista 39 on uusia ennestään tuntemattomia. Kohteista 39 on muinaismuistolain mukaisia kohteita, kaksi muita kulttuuriperintökohteita ja yksi rakennusperintökohde. Vanhimmat kohteet ovat kivikaudelta. Suurin osa kohteista liittyy alueen ruukkikylien raudanvalmistukseen ajanjaksolla 1686 -1908.

Mera information

KMO Kulttuuriperintöinventointihanke