Författare Kumpare Teuvo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
ISSN-L 1239-114X
Sammandrag

Spot- ja IRS-satelliittikuvista tehty yhdistelmäkuva soveltuu hyvin päätehakkuu- ja harvennushakkuukuvioiden rajaukseen sekä teiden sijainnin päivitykseen. Lisäksi satelliittikuvaa voidaan käyttää aikaisemmin tehtyjen päivitysten tarkastamiseen ja korjaamiseen siten, että kuvaan yhdistetään metsätason kuviorajat Metsähallituksen paikkatietojärjestelmästä Patista.

Satelliittikuvien saatavuutta heikentää pilviset säät. Käyttökelpoisia pilvettömiä satelliittikuvia ei saada välttämättä edes joka vuosi.

Tutkimuksessa yhdistettiin satelliittikuva ja paikkatietojärjestelmän Patin metsätason kuviotiedot MapInfo–karttaohjelmassa. Laser-väritulostimella tulostettujen kuvien laatu todettiin riittävän tarkaksi metsätalouden käyttöön.

Satelliittikuvalta ei pystytä erottamaan yksityiskohtia yhtä hyvin kuin ilmakuvalta. Ilmakuvaa voidaan paremman erotuskyvyn ansiosta käyttää kuviotietojen päivityksen lisäksi puunkorjuun ja muiden toimenpiteiden suunnittelussa. Satelliittikuvan kustannukset hehtaaria kohti ovat pienemmät kuin ilmakuvalla. Kuvien välinen suora hehtaarikustannusten vertailu ei kerro kuitenkaan koko totuutta, sillä ilmakuvan paremmasta erotuskyvystä ja laajemmasta käyttöalueesta saatava lisähyöty on vaikea muuttaa suoraan markoiksi.

Tillgänglig i tryckt format