Författare Mustonen Reetta, Pekkala Johanna
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 43 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 124
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-752-0 (pdf)
Sammandrag

Ympärivuotisesti palveleva Savonlinnan maakuntamuseo sijaitsee Savonlinnan kaupungin Riihisaaressa, Olavinlinnan läheisyydessä. Museo on Etelä-Savon kulttuurihistoriallinen keskusmuseo, joka keskittyy toiminnassaan Saimaan kulttuurihistorian ja erityisesti Saimaan purjehdushistorian tallentamiseen, tutkimiseen ja esittelemiseen. Museon tiloissa sijaitseva Nestori – Saimaan luontonäyttely ja museon ja Metsähallituksen yhteinen asiakaspalvelupiste puolestaan antaa ajantasaista luontotietoutta kävijöillensä ja kertoo Savonlinnan alueen suojelualueista sekä muista valtion retkeilykohteista. Nestorin perusnäyttely esittelee Saimaan luonnon ja eläinten erityispiirteitä.

Tutkimus on ensimmäinen Savonlinnan maakuntamuseon ja Metsähallituksen yhteistyönä toteutettu mielipidekartoitus. Tutkimus tehtiin Riihisaaren museokävijöille Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä. Näin tulokset ovat vertailukelpoisia muiden Metsähallituksen asiakaspalvelupisteissä toteutettavien vastaavien tutkimusten kanssa. Tutkimuksen tietoja voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä asiakaspalvelun kysyntälähtöisyyttä sekä yhteistyötä muiden matkailun toimijoiden kanssa.

Aineiston keruu tapahtui touko-syyskuussa 2008. Touko-kesäkuussa keruupäiviä oli vain 1–2 viikossa, koska museolla oli vähemmän asiakkaita alkukesästä. Juhannuksen jälkeen, jolloin sesonkiaika varsinaisesti alkoi, alettiin aineistoa kerätä kolmena päivänä viikossa. Keruuaika ja -päivät arvottiin, jotta otoksiin saatiin satunnaisuutta.

Tulosten perusteella museoalueen yleisin seuruetyyppi ovat omalla autolla, oman perheen jäsenten seurassa ja pienissä ryhmissä liikkuvat keski-ikäiset korkeasti koulutetut ihmiset. Noin puolet kävijöistä vieraili ensikertaa Riihisaaren museoalueella. Olavinlinna ja Linnankadun palvelut olivat tärkeimmät käyntikohteet museokäynnin ohella. Selkeästi vilkkain kuukausi on heinäkuu. Tarjolla olevista palveluista arvostetaan eniten henkilökohtaista asiakasneuvontaa, tiedonsaantia luonnosta sekä alakerran näyttelyitä (sekä Nestorin että museon näyttelyt). Valtaosa kävijöistä on paikallisia, mutta hyvin edustettuna on myös pääkaupunkiseutu. Noin viidennes kävijöistä on ulkomaalaisia.