Författare Postila Tapani
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 36 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 71
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-53-1463-1 (painettu)
Sammandrag

Saksan armeija rakensi toisen maailmansodan aikana Tankavaaran alueelle Sodankylään Schutzwall-puolustuslinnoitteet. Julkaisussa käsitellään linnoittamisen syitä, suunnittelua ja toteutusta sekä Schutzwall-aseman merkitystä osana saksalaisten puolustussuunnitelmaa Lapissa. Julkaisussa esitetään puolustusaseman vaiheet vuosina 1943-1944 alkaen perustamissuunnitelmista. Saksalaiset vetäytyivät vuonna 1944, jolloin Tankavaarassa käytiin Lapin sodan taisteluita saksalaisten ja suomalaisten välillä. Puolustusasemien sijaintia, linnoitusrakenteita ja Tankavaaran taistelun kulkua havainnollistetaan kartoilla ja piirroksilla.

Saksalaiset rakensivat paljon linnoitteita Petsamon nikkelikaivosten ja Jäämerentien käytön turvaamiseksi, mutta suuri osa näistä on tuhoutunut. Tankavaarassa, Urho Kekkosen kansallispuistossa, sijaitseva Schutzwallin pääasema on kuitenkin säilynyt hyvin.

Upplagan har utgått
Mera information

2. painos 2002