Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Seitseminen nationalpark ligger vid gränsen mellan Ikalis och Ylöjärvi, på ett ståtligt vattendelarområde i södra delen av Suomenselkä. Parken är ett ypperligt mål för dagsutflykter och längre vandringar. Parken har flera sevärdheter och lämpar sig också som undervisningsobjekt. Ett mångsidigt nätverk av stigar går genom mosaiklandskap bestående av urskogar, myrar, åsar och kulturlandskap.