Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sidantal 54 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 28
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-0709-0 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €