Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
svenska
Sammandrag

Isokari on eteläisen Selkämeren helmi.

Enskär – en pärla i södra Bottenhavet.

Isokari island is the jewel of the Southern Bothnian Sea.