Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
svenska
Sammandrag

Katanpää – vankien, varusmiesten ja veneilijöiden saari.

Katanpää – fångarnas, beväringarnas och båtfolkets ö.

Katanpää – home to convicts, soldiers and sailors.