Författare Luontokeskus ja Saamelaismuseo Siida
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 85 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Siidan perusnäyttelyiden tehtävämateriaali on jaettu teemoittain osa-kokonaisuuksiksi. Esittely- ja johdanto-osuuteen on hyvä tutustua jo ennen vierailua. Viisi eri teemaa – vuoden kierto, eliöiden sopeutuminen pohjoiseen, lumi, metsä ja lisääntyminen – kattaa hyvin Siidan perusnäyttelyiden keskeisimmän sisällön. Miellekartat ovat erityisesti opettajien työkaluja, joista voi muokata tehtäviä esimerkiksi ryhmätöihin.

Sisällysluetteloon on merkitty tehtävien kohdalle roomalaisin numeroin luokka-aste, jota varten tehtävä on ajateltu. Sivut, joihin on tarkoitus tutustua ennen Siidaan saapumista, on merkitty E:llä. Sivuja, joiden kohdalla on ©-merkki, ei saa monistaa.