Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Siikalahti är ett fågelparadis, där man kan se på fåglar året runt. Den bästa tiden för fågelskådning sträcker sig från tidig vår till sen höst. I synnerhet en sommarnatt i Siikalahti är en oförglömlig upplevelse. Förutom fåglar kan man i området beundra de vackra trollsländorna och våtmarkens mångsidiga växtlighet.