Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 4 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

I Finland kan man köra snöskoter på snöskoterleder och snöskoterspår. Snöskoterlederna är avgiftsfria medan Forststyrelsens snöskoterspår avgiftsbelagda. Ta i beaktande rennäringen på renskötselområdet!

Mera information

Moottorikelkkailuesite ruotsiksi.