Författare Jaakkola Sari, Leivo Anneli, Lindholm Tapio
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 11 s.
Språk
suomi
ISBN 952-446-249-4 (painettu)
Sammandrag

Metsähallitus on kehittänyt 1980-luvulta lähtien soiden ennallistamista yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Nyt soiden ennallistaminen on vakiintunut työmenetelmä Metsähallituksessa, joka hoitaa suurinta osaa Suomen luonnonsuojelualueista. Tähän mennessä on ennallistettu yli 5000 hehtaaria suojelualueiden soita. Ennallistettavaa suoalaa suojelualueilla on vielä arviolta noin kymmenkertainen määrä.

Upplagan har utgått