Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal cd-rom
Språk
suomi
svenska
Andra språkversioner
ISBN 951-53-1499-2
Sammandrag

Multimedia esittelee 31 kansallispuistoa. Siinä kerrotaan niiden luonnosta, retkeilymahdollisuuksista ja muista palveluista. Lisäksi esitellään suojelualueiden hoitoa ja kerrotaan puistojen merkityksestä tutkimukselle ja opetukselle.

Upplagan har utgått