Författare Lappalainen Markku
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sidantal 168 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 952-446-265-6 (painettu)
Sammandrag

Kirja esittelee kaikki maamme 33 kansallispuistoa ja kolme suunnitteilla olevaa puistoa.

Itämeren ulapalta Lapin paljakalle tietä viitoittava kirja on erilainen tietoteos: elämyksellisen tekstin sekä hienojen valokuvien ja havainnollisten karttojen muodostama kokonaisuus, joka palvelee kansallispuistoista kiinnostuneen yleisön tarpeita.

Kirjan teksti on toimittaja, luontokirjailija Markku Lappalaisen, joka yhdistää persoonallisesti elämyksiä ja asiatietoa. Hän luo tunnelmaa ja kuvailee luontoa mukaansa tempaavalla tavalla.

Upplagan har utgått
Mera information

Julkaistu myös englanninkielisenä Finland´s National Parks – Seas of Blue, Seas of Green.