Författare Muhonen Jaana
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sidantal 42 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 228
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-193-9 (pdf)
Sammandrag

Suomen luontokeskus Haltia on koko Suomen luontoa esittelevä uudenlainen luontokeskus, joka avattiin yleisölle toukokuussa 2013. Haltia sijaitsee Espoossa, pääkaupunkiseudun viherkehällä lähellä Nuuksion kansallispuistoa, vain runsaan puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta. Haltiasta on muodostunut suosittu käyntikohde: vuonna 2015 Haltiaan suuntautui 128 300 käyntiä ja vuonna 2016 jo 176 500 käyntiä.

Tutkimus on ensimmäinen luontokeskuksen kävijöille suunnattu asiakaskartoitus, ja se toteutettiin Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä. Näin tulokset ovat vertailukelpoisia Metsähallituksen Luontopalvelujen muiden vastaavien asiakastutkimusten sekä luontokeskusten omien vastaisuudessa tehtävien tutkimusten kanssa. Aineisto kerättiin ajalla 1.2.2015-28.11.2015.

Haltian asiakastutkimukseen osallistuneista kävijöistä 94 % oli suomalaisia. Tyypillinen kävijä oli ensikertalainen, kotoisin pääkaupunkiseudulta ja liikkui pienessä seurueessa, jonka jäsenet koostuivat sukulaisista tai ystävistä. Noin 70 prosentille kävijöistä Haltia oli matkan tärkein kohde. Lähes puolet asiakkaista aikoi käydä tai kävi samalla myös jossain päin Nuuksion kansallispuistoa

Tutkimuksen mukaan Haltian asiakastyytyväisyys oli vuonna 2015 varsin korkea. Valtakunnallisesti vertailukelpoinen asiakastyytyväisyysindeksi oli 4,35 asteikolla 1 = erittäin huono… 5 = erittäin hyvä. Vastanneista 77 % suosittelisi Haltiaa sukulaisilleen, ystävilleen tai kollegoilleen erittäin todennäköisesti ja kukaan ei jättäisi täysin suosittelematta.

Palveluiden onnistumisessa parhaimman vaikutuksen vieraisiin teki Haltian kokonaisuus: rakennuksen arkkitehtuuri, ulkoalueiden ja sisätilojen toimivuus ja siisteys. Yli neljännekselle päällimmäisenä mieleen jäivät Haltian näyttelyt. Erikoisnäyttelyjen merkitys vetovoimatekijänä korostui vastauksissa. Palveluista heikoimpia arvosanoja saivat myyntituotteiden sopivuus ja ennakkotiedot palveluista. Myyntituotteiden sopivuutta parannettaessa on hyvä pitää mielessä ostohalukkuuskysymyksen perusteella havaittu tieto, että useimmat kävijät eivät tule luontokeskukseen ostoksille.

Yli puolet vastaajista oli saanut tietonsa Suomen luontokeskus Haltian olemassaolosta eri nettisivuilta tai Facebookista. ”Viidakkorummun” kautta Haltiasta oli kuullut 42 %. Runsas neljännes tiesi paikan entuudestaan ja joka kymmenes oli saanut tietoa Haltiasta TV- tai radio-ohjelmista tai sanomalehdistä.

Tutkimuksen tietoja hyödynnetään Haltian palveluja kehitettäessä ja samoin kehitettäessä yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun matkailun toimijoiden kanssa.