Författare Stolton Sue, Ahlroth Petri, Auvinen Ari-Pekka, Dehmel Naira, Dudley Nigel, Hošek Michael, Lahti Kari, Leung Yu-Fai
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 6 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Luontopalvelut tilasi vuonna 2023 kattavan arvioinnin Suomen suojelualueiden hoidon tehokkuudesta ja sen toteutti riippumaton kansainvälinen asiantuntijaryhmä.

Toimeksiantona oli toteuttaa kattava, valtakunnallinen virastotason arviointi Luontopalvelujen ylläpitämästä valtion suojelualuejärjestelmästä.

PAME-arviointi vahvistaa, että Suomessa on kansainvälisesti verraten hyvin hoidettu suojelualuejärjestelmä. Sillä on kuitenkin merkittäviä haasteita. Monet lajit ovat uhanalaisia, uhat kasvavat, muun muassa ilmastonmuutokseen liittyen, ja hoitoon käytettävissä olevat resurssit ovat vähenemässä. Arviointiryhmä antoi joukon suosituksia siitä, miten Luontopalvelut voisi harkita uudelleen rooliaan luonnonsuojeluorganisaationa ja kehittää suojelualueiden hoitoa muuttuvassa maailmassa. Nämä suositukset tiivistetään tässä aiheittain ja esitetään kysymys kysymykseltä raporttijulkaisussa.