Författare Kaaro Jani
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 20 s.
Språk
suomi
ISBN 951-53-1190-x (painettu)
Sammandrag

Esite kertoo eteläsuomalaisen suon luonnosta.

Upplagan har utgått
Mera information

2. painos