Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sidantal 10 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Iso-Syötteen retkeilyalueen Huippupolku, 1 km, on rengasreitti, joka lähtee Iso-Syöte -tunturin laelta, Tunturihotellin pysäköintialueelta. Polku käy tunturin laella ja palaa hotellille. Polun opastetaulut esittelevät tunturiluontoa.

Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Förfrågningar och beställningar
Syötteen luontokeskus (luontoon.fi)