Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sidantal 8 pp.
Språk
english
Andra språkversioner
Sammandrag

The Kellarilampi Nature Trail is 900 metres long. Three notice boards along the trail describe ow area´s mires, kettle hole lakes and eskers have been formed. A shelter by the lake is a good spot for a break. In summer the trail is suitable for the disabled.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Förfrågningar och beställningar
Syöte Visitor Centre (nationalparks.fi)