Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sidantal 10 s.
Språk
english
Andra språkversioner
Sammandrag

The Syöte Summit Trail, 1 km, starts at a car park near the summit, and leads up to the highest point of the fell before winding back round to the starting point. Five information boards along the way describe Iso-Syöte´s flora, fauna and landscapes.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Förfrågningar och beställningar
Syöte Visitor Centre (nationalparks.fi)
Mera information

Syötteen Huippupolku-esite englanninkielisenä.