Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Jääkauden aikaansaamia harjuja, vanhaa kuusimetsää sekä kesäauringossa kimmeltäviä kalaisia lampia – niistä on Pytkyn pyrähdys tehty. Tämän monivivahteisen kierroksen varrelle on kolme mainiota taukopaikkaa sekä paljon erilaisia luonnonihmeitä.

Elektronisk publicering
Mera information

Syöte