Författare Airaksinen Saara, Kuusiniva Marja
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 39 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 145
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-829-9 (pdf)
Sammandrag

Syötteen luontokeskus on Metsähallituksen luontopalvelujen asiakaspalvelupiste Koillismaalla. Luontokeskuksen pysyvän näyttelyn aiheina ovat alueen luonto ja kulttuurihistoria sekä näiden rinnakkaiselo vuosisatojen saatossa. Näyttelyn pääteemoja ovat alueen geologia ja geomorfologia (Kurun kertomaa), asutushistoria (Metsätorpparit), niittykulttuuri ja perinnebiotoopit (Niittysaunalla), kaskiviljely (Kaskisavuja), metsätalous (Pihkaa puserossa) ja alueen luonto (Pitkospuita pitkin). Kuvien ohella aiheisiin voi tutustua multimedian avulla. Pysyvän näyttelyn lisäksi luontokeskuksessa on vaihtuvia näyttelyitä.

Tutkimus on toinen Syötteen luontokeskuksessa tehty asiakastutkimus. Se toteutettiin lomakekyselynä Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä, joten tulokset ovat vertailukelpoisia Metsähallituksen luontopalvelujen muiden vastaavien asiakastutkimusten kanssa.

Aineiston keruu tapahtui toukokuusta 2008 huhtikuuhun 2009. Aineistoa kerättiin kahtena päivänä viikossa ja satunnaisuutta otoksiin haettiin arpomalla päivät viikon sisällä. Täytettyjä lomakkeita saatiin yhteensä 346.

Tulosten perusteella tyypillinen Syötteen luontokeskuksen asiakas on noin 50-vuotias opistotasoisen tutkinnon suorittanut henkilö, joka tulee luontokeskukseen Oulun seudulta tai Pudasjärveltä, henkilöautolla oman perheen jäsenten kanssa. Matkan aikana pysytellään pääsääntöisesti Syötteen matkailualueella. Kävijöistä seitsemän prosenttia on ulkomaalaisia. Tärkein harrastus on murtomaahiihto, mutta luonnosta ja maisemista nautitaan myös kävellen. Suosituin vierailupäivä on lauantai ja suosituimmat kuukaudet helmikuu sekä kesäkuu-lokakuu. Luontokeskukseen tullaan hakemaan tietoa luonnosta, tutustumaan näyttelyyn ja nauttimaan kahvilan antimia, ja näihin palveluihin asiakkaat ovat myös tyytyväisiä. Luontokeskuksessa myytävien tuotteiden joukosta asiakkaat eivät aina löydä itselleen sopivia tuotteita. Perille luontokeskukseen löydetään hyvin. Luontokeskuksessa vierailusta jäävät parhaiten mieleen luonto, näyttelyt ja itse rakennus. Luontokeskuksen sisätilat ja ulkoalueet ovat asiakkaiden mielestä toimivia ja siistejä. Näyttelyistä jäävät parhaiten mieleen kuvat eri aihepiireineen.

Tutkimuksesta saatuja tietoja hyödynnetään kehitettäessä asiakaspalvelua paremmin kysyntää vastaavaksi ja samoin kehitettäessä yhteistyötä muiden Syötteen matkailualueella toimivien matkailun toimijoiden kanssa.