Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Talaskankaan suojelualue on lähes luonnontilaisena säilynyt metsä- ja suoalue. Täällä yhdistyvät Kainuun korpien kuiskinta ja Savonmaan suloisuus.