Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Teerivaaran kierros on upea päiväretkikohde näköalojen ääreen Syötteen luontokeskuksen välittömässä läheisyydessä.

Mera information

LandofNationalParks, Syöte