Författare Eisto Kaija, Laine Sirkku
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 43 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 38
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-041-6 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €