Författare Mallarach Josep-Maria, Papayannis Thymio, Väisänen Rauno (eds)
Utgivare IUCN ja Metsähallitus, Gland ja Vantaa, 2012
Sidantal 292 pp.
Språk
english
ISBN 978-2-8317-1423-3
Sammandrag

Pyhistä luontokohteista kertova englanninkielinen kirja The Diversity of Sacred Lands in Europe käsittelee luonnon ja pyhyyden yhteyttä eri uskontokuntien ja alkuperäiskansojen näkökulmasta. Kirja on oiva lukupaketti kaikille, joita kiinnostavat luonnon hengelliset ja pyhät arvot. Kirjan alkusanoina on arkkipiispa Kari Mäkisen artikkeli pyhän käsitteestä.

Luonnon ja suojelualueiden parissa työskenteleville kirja avaa näkökulman pyhiin arvoihin. Kirjassa pohditaan suojelualueiden pyhiin luontokohteisiin kohdistuvia uhkia ja tarkastellaan keinoja lisätä pyhien luontokohteiden arvostusta, vähentää suurten kävijämäärien aiheuttamia paineita ja vaikuttaa pyhiä luontokohteita ympäröivien alueiden suunnitteluun ja käyttöön.

Kirja on antoisa oheislukemisto Euroopan eri maiden pyhiin luontokohteisiin matkaaville. Kirjassa esitellään myös kotimaisia pyhiä luontokohteita.

Kirjan artikkelien kirjoittajat osallistuivat pyhien luontokohteiden ns. Delos-työpajaan Inarissa kesällä 2010. Työpajan aiheena olivat erityisesti saamelaisten pyhät luontokohteet. Delos-aloite on osa Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) suojelualuekomission toimintaa.

Kirja on IUCN:n ja Metsähallituksen luontopalvelujen yhteisjulkaisu, jonka rahoitti ympäristöministeriö.

 

Upplagan har utgått