Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 48 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 46
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-075-0 (painettu)
Upplagan har utgått