Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Tiilikkajärvi nationalpark är ett mångsidigt utflyktsmål, som omfattar hela den vackra sjön Tiilikkajärvi med omgivning. Nationalparken lämpar sig för såväl dagsutfärder som några dygns färder till fots, med kanot eller med roddbåt.

Broschyren är en karta.