Författare Parpala Jarkko
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sidantal 5 s.
Språk
suomi
ISSN-L 0785-5311
Sammandrag

Kun valitaan metsänuudistamiseen liittyvää maankäsittelymenetelmää on tärkeää huomioida maaperän ominaisuudet, alueen topografia sekä alueen sijanti vesistöihin ja pohjavesiin nähden. Kullekin alueelle valitaan mahdollisimman vähän maan pintakerroksia muuttava, mutta metsänuudistamisen kannalta riittävän tehokas menetelmä. Metsäaurauksen tilalle kosteille, paksukunttaisille sekä hienojakoisille metsämaille soveltuvia uusia muokkausmenetelmiä kehitellään jatkuvasti. Tällä hetkellä käyttökelpoisimpia menetelmiä kehitellään jatkuvasti. Tällä hetkellä käyttökelpoisimpia menetelmiä ovat mätästys kaivukoneella ja traktorikaivurilla sekä erilaisilla mätästävillä laikkureilla. Tässä tutkimuksessa selvitettiin vetokoneeseen kytkettävän Toimi-mätästäjän työnjälkeä, ajankäyttöä ja tuotosta. Kehittämisyksikkö tutki Sodankylässä ja Kittilässä kesällä 1995 kahta Toimi-mätästäjää, joiden vetokoneina käytettiin sekä maatalous- ja metsätraktoria.

Sodankylässä muokattiin keinollisesti uudistettavia kuusivaltaisia tuoreita kankaita joilla ei ollut tarvetta vesitalouden järjestelyihin. Mätästäjän vetokoneena oli nelivetoinen maataloustraktori. Muokkauksessa mätäslaikkujen määrä oli hieman alle 2 000 kpl/ha ja paljastuneen kivennäismaan osuus oli noin 15 %. Viljelykohtia muokkausjäljestä löytyi keskimäärin 2 400 kappaletta hehtaarilla, mitä voidaan pitä riittävänä sekä kuusen että männyn istutusta ajatellen.

Tillgänglig i tryckt format