Författare Naasko Markku, Vuollet Esa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sidantal 3 s.
Språk
suomi
ISSN-L 1239-114X
Sammandrag

Keväällä 1993 hankittiin Metsähallituksen kehittämisyksikköön metsätraktorin kuormainvaaka, joka asennettiin urakoitsijan koneeseen Ranualla. Noin vuoden kokeilun jälkeen vaaka siirrettiin urakoitsijan koneeseen Rovaniemelle. Vaa´an punnitustarkkuus osoittautui hyväksi lähes kaikissa kokeissa. Ongelmana olivat kuitenkin pienet taakat, joita vaaka ei aina rekisteröinyt. Lisäksi samalla taakalla tehdyissä toistopunnituksissa ilmeni suurta painojen hajontaa, mikä aiheutui kuormaimen liikkeestä johtuvista hidastuvuus- ja kiihtyvyysvoimista. Syksyllä 1994 vaakaa kehitettiin asentamalla siihen kiihtyvyysanturi. Kiihtyvyysanturi paransi mittaustarkkuutta niin paljon, että loppusyksyllä kuormainvaa´an todettiin olevan toimiva ja tarkka mittalaite. Kuormainvaakamittauksen käytöstä metsurien palkanmaksun perusteena tehtiin kokeilusopimus joulukuusa 1994. Sopimus astui voimaan 1.1.1995 ja päättyy 31.12.1997.

Tillgänglig i tryckt format