Författare Korhonen Pirjo, Kumpare Teuvo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
ISSN-L 0785-5311
Sammandrag

Ympäristöystävällisten metsänkäsittelymenetelmien suosiminen ja säästöpaineet uudistamiskustannuksissa ovat lisänneet merkittävästi kylvön osuutta metsänuudistamismenetelmistä. Koneellinen kylvö maanmuokkauksen yhteydessä on edullisuutensa ansiosta varteenotettava vaihtoehto kylvettävillä aloilla. Aiemmin kylvölaitteita on asennettu pääasiassa metsä-äkeisiin. Tekniikan kehittyessä ja kysynnän lisääntyessä kylvölaitteita on nyt saatavilla myös laikkureihin ja kaivureiden muokkauskauhoihin.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin 2-riviseen Bräcke-mätäslaikkuriin asennetun TTS-Sigma kylvölaitteen toimintavarmuutta sekä kylvön ja laikutuksen työjälkeä. Kylvölaitteen toimintavarmuus oli hyvä. Kylvölaitteen korjaus, huolto ja siemensäiliön täyttö vaikuttivat koko koneyksikön ajanmenekkiin keskimärin 25 minuuttia työvuoroa kohti. Korjaukset painottuivat kylvöjen alkuvaiheessa pääasiassa huonosti kiinnitettyjen siemenputkien kiinnityksen korjaamiseen.

Koneellinen kylvö on kustannuksiltaan edullinen verrattuna miestyönä suoritettuun kylvöön. Konekylvön kustannus, ilman maanmuokkausta, on noin 55 mk/ha. Vastaavasti miestyön hehtaarikustannus vaihtelee työn tuotoksesta riippuen 286 – 578 mk/ha.

Tillgänglig i tryckt format