Författare Kanerva Tiina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sidantal 41 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 69
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-375-x (pdf)
Mera information

Suomeksi alueesta käytetään myös nimeä Hangon Tulliniemi.