Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 3 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Urho Kekkosen kansallispuiston kalastusrajoitukset.