Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Ukkohallan alueen polut ovat suurelta osin helppokulkuisia. Suuret korkeuserot antavat myös haasteita kuntoliikkujalle. Köngäskierros ja Vorlokin kierros vievät vaaramaisemiin ja Vorlokin rotkolle. Kokkoharjun kierroksen varrella on Komulankönkään komea koski. UKK-reitti luo yhteyden Paljakkaan ja Puolangalle. Vaaran laen kodalla ja Paskonkosken laavulla on mukava pitää taukoa.