Författare Tuovinen Tapani
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 113 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 122
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-216-8 (painettu)
Upplagan har utgått