Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 7 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

En bruksby, en fyrby, en lotsby och en hantverkarby – alla kustens byar har en förtjusande historia. Temarutten Unika byar vid sydvästkusten omfattar åtta byar vid sydvästkusten, som välkomnar besökare året om. I dessa unika byar kan du låta dig svepas med av historiens vingslag och levande bykulturer samt njuta av den storslagna naturen i Tykö nationalpark och Skärgårdshavets nationalpark under alla årstider.

Mera information

Upplevelserutten vid sydvästkusten (Lounaisrannikon elämysreitti)