Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Luulampia ympäröivä hiekkakangas veden äärellä on tarjonnut jo tuhansia vuosia ennen ajanlaskun alkua suotuisan asuinpaikan sen ajan ihmisille. Luulampien ympäristöstä on löydetty kivikautisia asuinpaikan jäänteitä. Kumpuileva maasto on ollut myös suotuisaa peuranpyyntialuetta. Peurakuopat ovat parin kilometrin päässä Luulammesta. Luulammen
tuvalla on opastetaulu kertomassa näistä esihistoriallisista löydöistä sekä tunturiluontoa esittelevä näyttely. Reitin pituus on 11 km.