Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Prospektorin polulla kerrotaan kullankaivuun historiasta sekä Saariselän ja Luttojoen kullan merkityksestä. Polun kohokohta on vanha kultakaivos, jonka kaivosyhtiö Prospektor rakensi vuonna 1902. Prospektorin kultakaivoksella on nähtävissä vanha kaivoskuilu sekä kuilun päälle rakennettu tupa, josta voi kurkistaa kuiluun ja kuunnella ääninauhalle taltioituja työskentelyn ääniä. Mökin pihamaalla on esillä kivikasoja ja kaivosvaunu raiteineen. Reitin pituus on Saariselältä 9 km ja Laanilasta 7,4 km.