Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal Brochure
Språk
english
Andra språkversioner
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Förfrågningar och beställningar
Northern Lapland Nature Centre Siida (nationalparks.fi)