Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Luontopolku sijaitsee Rovaniemellä, ja vaihteleva maasto tarjoaa hyvät mahdollisuudet kestävyysliikuntaan luonnossa.