Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 1 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Valkmusa är Kymmenedalens pärla som få känner till, där den orörda myren inbjuder vandraren till lugn och ro. Myrens tjusning tilltalar alla sinnen med vitmossans färgprakt om hösten, med de sura tranbären, med vinterns bitande köld, med flyttfåglarnas skrik om våren och sommarens värme och då man hör suset från myrfjärilarnas vingar.