Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sidantal 42 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 65
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-361-x (painettu), 952-446-362-8 (pdf)
Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €