Författare WSP Finland, Verstas Architects; Tmi Lauri Putkonen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sidantal 79 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Tämä yleissuunnitelma on pitkän tähtäimen visiomainen suunnitelma. Työn tarkoituksena on luoda kehykset Vallisaaren ja Kuninkaansaaren alueen tulevalle kehittämiselle ja toimia saarten jatkosuunnittelun pohjana erityisesti käynnistynyttä asemakaavoitusta silmällä pitäen. Saaret tulevat rakentumaan vaiheittain pitkän ajan kuluessa. Suunnitelman ideoiden ja maankäytön ratkaisujen on mahdollista konkretisoitua asemakaavoituksen ja tarkentuvan jatkosuunnittelun myötä sekä laajan yhteistyön ja kumppanuuksien kautta.

Saarten vetovoimaisuus lähtee luonnosta ja linnoituksesta, mutta lisäksi alueelle tarvitaan uusia toimintoja. Saarista on tavoitteena kehittää kävijän kannalta monipuolinen ja vetovoimainen palvelukokonaisuus. Työn tavoitteena on löytää saarille sen erityispiirteisiin perustuva ja niitä kunnioittava vahva profiili ja toteutuskelpoisia toiminnallisia konsepteja.

Tärkeänä lähtökohtana on ollut alueen arvojen tunnistaminen ja vaaliminen. Tuleva toiminta on tärkeää sovittaa alueelle sen ominaispiirteitä ja arvoja vaalien.