Författare Nikkola Kirsi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 34 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kävijätutkimuksen tavoite oli selvittää Vallisaaren kävijärakenteen, kävijöiden viipymän, harrastusten ja rahankäytön mahdollisia muutoksia. Lisäksi tutkittiin kävijöiden mielipiteitä Vallisaaren palveluista ja mahdollisia kehittämistarpeita. Aluekohtaisilla kysymyksillä selvitettiin kävijöiden mielipiteitä satama-alueen palvelujen kehittämisestä ja satamamaksun maksamisen sujuvuudesta.

Vuonna 2022 Vallisaaren arvioitu käyntimäärä oli 55 000 (arvio annettu 12.10.2022) eli laskua olisi noin 27 % vuoden 2017 kävijämäärään 69 700 verrattuna.

Aineiston keruu toteutettiin 21.5.2022-13.8.2022. Vastauksia saatiin yhteensä 906 kappaletta.

Vastaajien keski-ikä oli 47 vuotta. Vastaajista 56 % oli naisia ja 42 % miehiä. Vastaajista suurin osa saapui pienissä, 2-5 hengen seurueissa. Vastaajista 72 % oli paikallisia (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) kävijöitä ja 20 % kotimaisia ja 8 % ulkomaisia matkailijoita.

Vallisaari on vakiintunut erityisesti helsinkiläisten käyntikohteena. Vallisaari oli 73 %:lle vastaajista kyseisen matkan ainoa tai tärkein kohde. Ensimmäistä kertaa Vallisaaressa oli 46 % vastaajista. Tärkeimmät motiivit käynnille olivat maisemat ja luonnon kokeminen. Rentoutuminen, luonnon rauha ja puhtaus sekä yhdessäolo oman seurueen kanssa olivat myös tärkeitä. Suosituimmat aktiviteetit olivat kävely tai lenkkeily, maiseman tai luonnonnähtävyyksien katselu, luonnossa oleilu tai auringonotto, kahvilassa tai kioskilla käynti, historiaan ja kulttuuriperintöön tutustuminen ja luontoharrastus (luonnon tarkkailu, kasvit, eläimet ym.).

Satamapalveluista tärkeimmiksi nousivat jätehuolto, vesipiste, suihku ja sähkö. Satamamaksun osalta suurimman osan mielestä tietoa oli helppo löytää, maksutavoista löytyi sopiva vaihtoehto ja maksaminen sujui helposti. Maksamisen nopeuden ja maksusivuston selkeyden ja helppokäyttöisyyden osalta on parantamisen varaa.

Kävijät olivat varsin tyytyväisiä puiston palveluihin. Vallisaaren valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,51 asteikolla 1-5, jossa 1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä.

Rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaistulovaikutukset olivat noin 2,96 miljoonaa euroa ja 18 henkilötyövuotta. Kävijöiden rahankäytön kokonaistulovaikutus laski vuoden 2017 5,66 miljoonasta 2,96 miljoonaan euroon vuonna 2022. Suurin selitys tulovaikutusten laskulle lienee matkailijoiden majoituspaikan siirtyminen hotellista sukulaisten ja ystävien luokse. Yleisesti matkailun ja kulutuksen vähenemisen syitä lienevät Ukrainan sota, korona, polttoaineen ja ruuan hinnan nousu, kun kotitalouksilla on vähemmän rahaa käytössä.