Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 39 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 49
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-108-0 (painettu)
Upplagan har utgått