Författare Sievänen Marko, Tikkanen Hannu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 20 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Lohtajan Vattajan hietikot ovat maamme laajin hietikkoisia dyyniluontotyyppejä sisältävä Natura 2000 -alue. Avointa hietikkoa on yhteensä noin 450 ha ja yhtenäisen hiekkarannan pituus on yli 15 km. Räpylän ja uimarin jalan jälkien lisäksi hiekkaan ovat piirtyneet jo vuosikymmenien ajan sotilaan saappaan kuviot. Vattaja on toinen puolustusvoimien valtakunnallisesti kehitettävistä ampuma- ja harjoitusalueista.  

Vattajan dyyni -Life hankkeen päätavoitteita olivat puolustusvoimien harjoitustoimintojen ja virkistyskäytön sovittaminen dyynien suojelun edellyttämällä tavalla. Metsähallitus, puolustusvoimat ja ympäristökeskus totesivat, että EU:n Life instrumentti oli paras tapa millä em. tavoitteet voitiin laadukkaasti toteuttaa. Arvokkaita luontotyyppejä ja lajeja suojeltiin mm. ennallistamalla vaurioittaneita dyynejä, metsiä, niittyjä ja kosteikoita.