Författare Hokkanen Reijo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 19 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Vattajanniemen pohjoisemmalla Natura 2000 -alueella on alkanut (1.4.2005) EU:n Life -rahaston projekti ”Dyynien ja kosteikoiden ennallistaminen Vattajan harjoitus- ja ampuma-alueella” (Vattajan dyyni – Life). Tämä suunnitelma on osa Life-projektia, ja suunnitelmassa esitetään toimenpiteet Life -projektiin kuuluvien soiden ja metsien ennallistamiseksi pohjoisella Natura 2000 -alueella. Tähän suunnitelmaan ei kuulu dyynien ennallistaminen, eikä Vatunginjärven vedenpinnan nostaminen, jonka hoitaa Länsi-Suomen ympäristökeskus.